burn-out, Coach, coaching, Life changing event, Persoonlijke ontwikkeling, verlies

Ja, het leven is ingewikkeld!

Niet elke dag ervaren we dat zo, maar de complexe dagen zijn er zeker. Voor de één meer dan voor de ander.
Ingewikkeld op het gebied van relaties, werk, humeur, energie, emoties, geld, verwachtingen en wat al niet meer….De laatste jaren heb ik me een theorie eigen gemaakt. Wellicht heb ik flarden van deze theorie elders opgevangen en lijkt het alsof ik de wijsheid van een ander kopieer, voor mij voelt het alsof het uit mijzelf komt. Dat komt omdat ik het aan den lijve ondervind, telkens weer.
Voor de liefhebber, ik neem je graag mee….

Ik ga er even vanuit dat de geboorte van een mens het begin is van de cyclus.

Een baby wordt geboren, helemaal puur en authentiek. Het huilt als er iets niet prettig is, het poept wanneer de darmen vinden dat het daar tijd voor is en het lacht wanneer het daar zin in heeft. Heerlijk, geen regels, alles wordt met verwondering en aandacht ontvangen.

In de loop van het leven van dit kindje verandert dit. Wanneer het kindje 10-12 maanden is wordt kruipen en oefenen met staan op de bank met applaus ontvangen, bij de leeftijd van 3 jaar wordt het bestraft.
Als het valt en huilt ontvangt het snel een kusje of snoepje, zodat de tranen snel gedroogd kunnen worden, en poepen is iets waarvoor je de wc-deur op slot doet en je praat er ook niet over.

Langzaam wordt het pure kind in-gewikkeld met regels, waarden en normen en verwachtingen. Goed bedoelde adviezen, afspraken en waarheden.

Bij het bezoek aan kinderopvang, peuterspeelzaal en basisschool komen daar nog meer aanpassingen bij. Mag je op de kinderopvang stoeien met elkaar, trekt de juf van groep 5 kinderen in zo’n situatie uit elkaar en vindt er iets van.

Steeds verder wordt het pure, authentieke kind in-gewikkeld. Steeds meer leert het te acteren volgens door anderen opgestelde regels.
Een kind wat zich keurig weet te gedragen wordt beloond en als voorbeeld gesteld. Het kind leert aan verwachtingen te voldoen om zo positief bejegend te worden. Afhankelijk hoe en waar het kind opgroeit, wordt dit inwikkelen complexer.


– Op je verjaardag kleed je je netjes aan en nodig je mensen uit, dan is het feest.

– Als je de deur uit gaat draag je make-up en sierraden.

– Je telefoon heb je altijd bij je zodat je bereikbaar bent.

– Lezen, sporten of knutseen doe je niet overdag.

– Je gaat alleen met een reden uit eten.

– Etc…


Er zijn volwassenen die zich als een vis in het water voelen met dergelijke regels en waarden en normen. Zij passen prima in de huidige maatschappij, waarin het hoofd (het denken) erg belangrijk is en gewaardeerd wordt. Vaak zijn zij succesvol en hebben de spreekwoordelijke ‘schaapjes op het droge’. Vaak hebben zij vriendengroepen of andere systemen om zich heen die leven volgens gelijkwaardige waarheden.

In de pubertijd is er gerust even onderzocht of de waarden van pa en ma te overschrijden waren, maar in grote lijnen rijden ze in dezelfde comfortabele karresporen als de rest van het systeem.

Steeds vaker voelen (jong) volwassenen dat ze niet lekker in hun vel zitten. Ze krijgen fysieke en/of mentale klachten, sociale problemen, kunnen niet de weg vinden die ze willen bewandelen of die van hen verwacht wordt.
Er worden zoveel eisen gesteld, er zijn zoveel verwachtingen; het is ingewikkeld.– Wat wil ik nou eigenlijk zelf?

– Wie ben ik?

– Wat zijn mijn kwaliteiten?

– Wat is mijn waarheid?


In veel gevallen begint er een zoektocht, vaak na een bijzondere gebeurtenis: een life-changing-event. (Denk aan verlies van een baan of een dierbare, een burn-out, ziekte, scheiding etc.) Er ontstaat een periode van ‘het-niet-weten’.
Zolang het niet duidelijk is welke richting de ont-wikkeling op mag gaan, mislukken de activiteiten vaak. Keer op keer.
Dat maakt het allemaal niet eenvoudiger….
‘Op zoek naar de nieuwe ik, het leven opnieuw uitvinden’ zijn kreten die ik wel eens lees en die ook tegen mij zijn gezegd.  
Of de vreselijk abstracte uitspraak: ‘je hart volgen’. Dat valt niet mee als je hebt geleerd op je hoofd te vertrouwen!

Ik noem het liever ont-wikkelen. 
Aanvaarden van hulp is vaak nieuw en onbekend, maar er komen mensen op het pad die steeds een stukje verder kunnen helpen. Je ziet het pas als je het door hebt.
Stapje voor stapje verder ont-wikkelen, steeds dichter bij je authentieke zelf. Op het moment dat het oncomfortabel wordt weer terugvallen in oude patronen, want dat voelt toch wel veilig. Voelen dat dat niet de juiste weg is en weer eenzaam verder gaan….

Het is een proces, met vallen en opstaan. Wellicht een levenslang proces. Eenmaal ingezet, is het niet meer te stoppen!

Herken je iets van jouw eigen pad in bovenstaand verhaal?
Vast en zeker, anders had je het niet helemaal gelezen!
Dit is nou een typisch voorbeeld van een mens op je pad die je steeds een stukje verder kan helpen. Een uitgestoken hand.
Aanvaard het op jouw eigen wijze; lees enkel dit verhaal, lees ook de andere verhalen op mijn website of volg mijn Facebookpagina en laat je incidenteel prikkelen. https://www.facebook.com/VitaalmetMiriam/


Ben je toe aan échte stappen?

Werken aan jouw persoonlijke ont-wikkeling?

Maak een afspraak voor een gratis en vrijblijvend intake gesprek en onderzoek of wij een klik hebben.
Wees welkom!

Warme groet, 
Miriam Breg – van Stokkom